Yağ (Mezenkimal Doku)

1. GCell® SVF uygulamasının PRP’den farkı nelerdir?
PRP(Platelet Rich Plazma) santrifüj işlemi ile kişinin kendi kanından elde edilmiş trombositten varlıklı plazma demektir. Uygulandığı bölgeye, hasarlı dokunun onarılmasını sağlayacak hücreleri çağrırır.
GCell® SVF uygulaması ile gerekli bu hücreler direk uygulanan bölgeye bırakılarak, yaşlı/
hasarlı dokunun onarılmasına ek olarak rejenerasyon hedeflenir. Böylece oldukca daha hızlı ve
faal biçimde yenilenme sağlanır.
2. GCell® uygulaması hangi ortamlarda yapılabilir?
Poliklinik şartlarında/klinik ortamda sterilizasyona dikkat edilmesi koşuluyla rahatlıkla
uygulanabilir. Tabi istenirse ameliyathane gibi operasyon odalarında da yapılabilir.
3. Yeni Nesil ‘GCell®’ Yağ Doku Süspansiyonu sistemi için ne kadar yağ katılımı
icap eder?
Mevcut sistemlerde 100-150 cc yağ alınması gerekirken, bu yeni teknoloji (GCell®) ile
sadece 15 cc yağ katılımı yeterlidir.
4. GCell® uygulaması ile elde edilmiş mezenkimal kök hücre sayısı ehil mi?
Sadece 15 cc yağ alınmasına rağmen, Marmara Üniversitesi GEMHAM’da yapılan hücre
sayımı sonuçlarına gore; son üründe 1 ml içerisinde 2,2 milyondan fazla mezenkimal kök
hücre olduğu kanıtlanmıştır. Bu sonuç, tatbik için optimum değerdir.
5. GCell® uygulamasının yan tesiri var mıdır?
GCell® sistemi %100 otolog bir uygulama olduğu için herhangi bir yan etki beklenmez.

Yaşlı/hasarlı doku yeniden hastanın kendi hücreleri ile yenilenir.
6. GCell® uygulamasında yağ elde etmek için liposuction mı yapılır?
Hayır GCell® uygulamasında özel kanül kullanarak sadece 15 cc yağ aspire ediyoruz.
7. GCell® uygulaması için lokal anestezi ehil midir?
Bu uygulamada blok anestezi yöntemi uygulanır. İşlem sadece belirli alanda yapıldığından
lokal anestezi yeterlidir. Dolayısıyla ek olarak anestezi ekibi ihtiyacını da gerektirmez.
8. GCell® protokolünü mevcut yağ dokusundan elde edilmiş kök hücre sistemlerinden ayıran özellikler nedir? Neden bu yeni sistemin geliştirime ihtiyacı dünyaya gelmiştir?
Öncelikle, mevcut sistemlerde kişiden yağ alınabilmesi için ilkin yağ alınacak bölgeye
100-150 cc tümesan enjekte ediliyor. Mevcut sistemlerde son ürünün enjektabl uygulanabilmesi için bu muamele yapılmalı. Fakat sonrasında da bir yıkama işlemi icap ediyor. Çünkü
tatbik yapılacak son ürün içinde, verilen tümesanın yağ dokularından ayrıştırılmış olması gerekiyor. Oysaki bütün bu yıkama ve santrifüj işlemleri sonrası elde edilen son üründe
ne kadar tümesandan arındığını kanıtlayan bir çalışma yok.
Yeni nesil GCell® SVF uygulaması ile ancak 15 cc yağ katılımı yeterli olduğundan hem
işlem daha kısa sürüyor bununla birlikte %100 otolog alınan yağ arasında farklı başka bir madde bulunmadığından bu işlem fazlaca güvenilir. Yine Marmara Üniversitesi GEMHAM hücre
sayım sonuçlarına göre, son üründeki canlı hücre oranı %98. Neredeyse %100 canlı hücre
eldesi var.
9. Yeni Nesil GCell® teknolojisinin mevcut sistemlerden teknik anlamda bir farkı var
mı?
GCell® teknolojisi hem foto aktivasyon hem de homojenleştirme işlemlerini, kendi sistemine entegre etmiştir. Böylece farklı prosesleri tek cihazda sunmaktadır. Foto aktivasyon
işlemi sayesinde aktive edilmiş kök hücreler dokuya direk uygulanıyor. Böylelikle normalde
kök hücrelerin vücuda girmesi ile aktive olması için geçen vakit kaybedilmemiş oluyor.
Homojenleştirme işlemi sayesinde ise uygulanacak her ml’de benzer miktarda kök hücre
bulundurur.
10. GCell® uygulaması hangi alanlarda tercih ediyorsunuz ve hasta günlük yaşantısına ne zaman dönebiliyor?
Antiaging, cilt parlaklığını çoğaltmak, lifting amacıyla tercih edilir. Ayrıca saç kaybı olan androgenetik alopesili hanım ve adam hastalarda hem saç ekimine destek amacıyla kombine
bununla beraber mono terapi olarak uygulanır. Hasta yaklaşık 1 saatlik işlem sonrasında günlük
yaşantısına devam edebilir.